سفارش آموزش در محل

فوژان ارغوان همواره تاکید بر روی آموزش نیروی تخصصی برای کار با ماشین آلات خود بوده است زیرا که بهترین روش برای نگهداری صحیح از ماشین آلات و بهترین کیفیت از این راه حاصل میشود

خدمات ما

آموزش کامل دستگاه خریداری شده در محل کارخانه مشتری

ارائه مدارک کامل جهت تعمیر ، سرویس و نگه داری ماشین آلات خریداری شده بعد از خرید

X