مشخصات قفسه های خشک کن

- قفسه های خشک کن دويست  برگی

- شامل 50  قفسه چهار  برگی

-کاملا سبك و قابل حمل

- ابعاد 210 x 70

 

 

 

 

 
 

 
FAmachinery.com © 1999-2008

Privacy Policy • Terms Of Use

Info@FAmachinery.com