مشخصـات دستگـاه روده كن ،گـاست كـن و برش كامپوزيت گـوني پلـي پروپيلن ( آرش ) FAgu 500 Gu

 

- امكان كار با انواع رول لمينت و كامپوزيت

- سرعت عملكرد دستگاه 30 الي 50 متر در دقيقه

- طول مفيد برش 37 الي 125 سانتيمتر

- عرض عملكردي پاكت خروجي 30 الي 50 سانتيمتر

- قابليت كنترل دقيق ميزان گاست در دو طرف گوني بين 3 الي 7 سانتيمتر

- مجهز به اكسترودر مذاب جهت چسباندن رول ايجادي

- مجهز به واحد برش سرد

- مجهز به چشم چاپخوان جهت كاركرد با گوني هاي چاپي

- مجهز به كنترلر اينورتر جهت تنظيم سرعت عملكردي دستگاه

- مجهز به كنترلر PLC و صفحه كامپيوتري لمسي با منوهاي فارسي    ( HMI )

- مجهز به كنترل لبه در ورودي با موتور مستقل

- مجهز به پرتاب كننده گوني در خروجي

- قابليت متراژ – شمارش گوني

- كنترل حركت عرضي اكسترودر با موتور مستقل

- مجهز به اينورتر جهت كنترل دقيق سرعت عملكرد اكسترودر

- مجهز به اينورتر جهت كنترل دقيق سرعت كشش رول

 
 

 
FAmachinery.com © 1999-2008

Privacy Policy • Terms Of Use

Info@FAmachinery.com