اخبار :    

 دستگاه های جدید ساخته شده:

 1- دستگاه گاست كن ،روده كن و برش گونـي كامپوزيت پلي پروپيلن با سيستم اكسترودر مـذاب

2- دستگاه بـرش و چاپ شيت گـونيِ جامبو پلي پروپيلن

3- دستگاه چاپ سيلك اسكرين حرفه اي بر روي شيشه هاي خودرو در ابعاد 220*150سانتيمتر ( ويژه شيشه هاي اسكانيا

اتوبوس– پژو – سمند و ... )

 4- دستگاه چـاپ فلكسوگرافيك دو وچهـار رنگ طرح ايتاليـا ويــژه چــاپ بر روي دستمـال كاغذي و منسوجات نبافته (Non woven)

 

 

 

 

FAmachinery.com © 1999-2008

Privacy Policy • Terms Of Use

Info@FAmachinery.com